The Boy and his Grandfather

– “I drop my spoon sometimes,” said the little boy.

– “I do that too,” said his grandfather.

– The boy whispered weakly,

– “Sometimes I pee on me.”

– “I do too,” laughed his grandfather. ”

– And then I cry, “the boy said.

– The old man nodded and said, “Me too.”

– “But worst of all, the boy said, is that the adults sometimes do not see me.”

– Then he felt the warmth of his grandfather’s old and wrinkled hand in his.

– “I understand exactly what you mean,” he said.

Pojken och hans Morfar

– “Jag tappar min sked ibland”, sa den lille pojken.

– “Det gör jag med”, sa hans morfar.

– Pojken viskade svagt:

– ”Ibland kissar jag på mig”.

– ”Det gör jag också”, skrattade hans morfar. ”

– Och sedan gråter jag”, sa pojken.

– Den gamle mannen nickade och sa: ”Jag också”.

– ”Men värst av allt, sa pojken, är att de vuxna ibland inte ser mig”.

– Då kände han värmen från sin morfars gamla och skrynkliga hand i sin.

– ”Jag förstår precis vad du menar”, sa han.