Vad betyder blogg (blog)

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

En webbplats, som liknar en online-journal, som innehåller kronologiska inlägg från enskilda personer. Ordet blog härleddes från kombinationen av ordet web och log (weblog). Bloggare fokuserar vanligtvis på ett visst ämne (ekonomi, underhållning, nyheter, etc.) och ger användarna ett forum (eller en möjlighet att kommentera) för att “prata” om varje inlägg. Många använder bloggar som en personlig dagbok. weblog blir sedemera we-blog som sedan blir blog.

Läs mer: http://www.businessdictionary.com/definition/blog.html

More to explorer

Sim Racing Setup Guide

With the forthcoming release of WSC there will be an ever increasing demand for the knowledge of race setups.

Drivers Behaviors Sim Racing

Never run into the back of someone in front of you. This is probably one of the silliest things one driver can do to another.

Icon Between Columns Elementor

Are you a Sender? If you a sender we have some guideline to help you! CLICK HERE CLICK HERE Are you a Shipper? If