En webbplats, som liknar en online-journal, som innehåller kronologiska inlägg från enskilda personer. Ordet blog härleddes från kombinationen av ordet web och log (weblog). Bloggare fokuserar vanligtvis på ett visst ämne (ekonomi, underhållning, nyheter, etc.) och ger användarna ett forum (eller en möjlighet att kommentera) för att “prata” om varje inlägg. Många använder bloggar som en personlig dagbok. weblog blir sedemera we-blog som sedan blir blog.

Läs mer: http://www.businessdictionary.com/definition/blog.html